Globlex Gold
บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ( CAC Council ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
โครงการออมทอง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทองคำ
หน่วยการแปลงน้ำหนักทองคำ
สินค้าของเรา
รายละเอียดการซื้อ - ขายทองคำแท่ง
หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน
โครงการออมทอง
ขั้นตอนการ Register เพื่อซื้อขายทาง Online
วิธีซื้อขายทองคำแท่ง ทาง Internet
วิธีซื้อขายทองคำแท่ง ทาง App Mobile
การชำระราคาซื้อ-ขายทองคำแท่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร
FAQ : รวมคำตอบทุกคำถาม 

โครงการออมทอง

 

     โครงการออมทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อนักลงทุน บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการซื้อทองคำให้แก่นักลงทุนโดยอัตโนมัติทุกเดือนด้วยวงเงินที่เท่ากัน เพื่อให้นักลงทุนสามารถทยอยซื้อทองคำสะสมด้วยวิธีการเฉลี่ยต้นทุนราคาทองคำโดยใช้ทฤษฎี Dollar Cost Averaging DCA ซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในครั้งเดียวและยังมีโอกาสทำกำไรได้ดีกว่าในระยะยาว


วิธีดำเนินการ

 

1.

ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งและสัญญาออมทองกับ Globlex โดยโครงการมีรอบสัญญารวม 12 เดือน จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,500 บาท/เดือน (และเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณที่ 500 บาท โดยไม่มีกำหนดขั้นสุูง) ลูกค้าสามารถยกเลิกโครงการออมทองก่อนครบกำหนดสัญญาโดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

 

2. 

 

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตัดเงินลูกค้าออมทองผ่านระบบ ATS ในวันทำการแรกของเดือน เวลา 10.00 น.ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาออมทอง

 

3.

 

กรณีที่ไม่สามารถตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าได้ (ATS) ตามเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องโอนเงินเข้ามาภายใน บริษัทฯ ในวันทำการที่ 2 ของเดือน ก่อนเวลา 12.00 น. (วันทำรายการซื้อสะสมทองคำ) พร้อมทั้งแจ้งการโอนเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อให้ดำเนินการซื้อทองให้แก่ลูกค้าในเดือนนั้นตามปกติ

 

4.

 

บริษัทฯ นำเงินลงทุนของลูกค้าซื้อสะสมทองคำ ในวันทำการที่ 2 ของเดือน ตามประกาศของราคาสมาคมทองคำ ณ เวลา 15.30 น. (-10 บาท)

 

5.

 

การบันทึกปริมาณทองคำ จะถูกบันทึกในหน่วยกรัมโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง ทั้งนี้ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม

 

6.

 

บริษัทฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อมีการตัดเงินจากบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งหนังสือยืนยันการ ซื้อสะสมทองคำแท่งให้แก่ลูกค้าในทุกๆ เดือนในรอบสัญญา

 

7.

 

ลูกค้าสามารถขอรับทองคำแท่งคืน เมื่อสะสมครบจำนวน 5 บาททองคำ (ขั้นต่ำ 5 บาททองคำ) กรณีเหลือเศษทองคำ ลูกค้าสามารถขายเศษทองคืนหรือซื้อเศษให้ครบเต็มจำนวน 5 บาททองคำ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ (8.30 น. – 24.00 น.)

 

8.

 

ลูกค้าสามารถขอเพิ่มหรือลดจำนวนเงินลงทุนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในรอบสัญญา 12 เดือน โดยการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันทำการตัดบัญชี

 

9.

 

ลูกค้า 1 ราย สามารถทำสัญญาซื้อทองคำได้มากกว่า 1 สัญญา

 

10.

 

สอบถามรายละเอียดโครงการออมทองเพิ่มเติม 02-672-5995

 

Update 25-09-2018


                                                             Download  แบบฟอร์มเปิดบัญชีซื้อขายโครงการออมทอง ( สัญญาเสริม )

 


 
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-672-5995   โทรสาร : 02-672-5996   E-mail : goldinfo@globlex.co.th    website : http://www.globlexholding.co.th/ , http://www.globlexgold.com
   
   บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  GCAP GOLD  96.50%  ข่าวกิจกรรม  บทวิเคราะห์เช้า  Tel : 02-672-5995  
   GLOBLEX SECURITES  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  99.99%  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทวิเคราะห์บ่าย  Fax : 02-672-5996  
   GLOBLEX DERIVATIVES  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  โครงการออมทอง    ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน  Facebook  
     บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  App mobile      Youtube  
       Gold Trade Online      Line : @globlex  
       เปิดบัญชีกับเรา        
   
 
Counters-Free