Globlex Gold
บริษัทโกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ( CAC Council ) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทองคำ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทองคำ
หน่วยการแปลงน้ำหนักทองคำ
สินค้าของเรา
รายละเอียดการซื้อ - ขายทองคำแท่ง
หลักเกณฑ์การวางหลักประกัน
โครงการออมทอง
บริการรับฝากทองคำและบริการอื่น
ขั้นตอนการ Register เพื่อซื้อขายทาง Online
วิธีซื้อขายทองคำแท่ง ทาง Internet
วิธีซื้อขายทองคำแท่ง ทาง App Mobile
การชำระราคาซื้อ-ขายทองคำแท่ง
ดาวน์โหลดเอกสาร

              ทองคำ (gold) คือธาตุเคมีที่มี สัญลักษณ์คือ Au (มาจากภาษาละตินว่า aurum) ทองคำถือเป็นสิ่งล้ำค่ามานับหลายพันปี เป็นที่ยอมรับกว่าหลายร้อยปีแล้วว่า การถือทองคำเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะรักษาความมั่งคั่งและอำนาจซื้อ มูลค่าเงินตราเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ลดลงตามกาลเวลา แต่ทองคำยังคงมีมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงตามนโยบายรัฐบาลหรือภาวะเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง มูลค่าของทองคำไม่เคยสูญหาย แม้เกิดวิกฤติการณ์ทางการเงินหรือทางการเมือง คุณสมบัติของทองคำในบรรดาโลหะมีค่าทุกชนิดในโลก ทองคำเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐานซึ่งช่วยให้ทองคำโดดเด่นและเป็นที่ต้องการเหนือโลหะมีค่าชนิดอื่นๆ คุณสมบัติดังกล่าวได้แก่                                                         

              1. ความงดงามเป็นมันวาว (Luster) สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติผสานกับความมันวาวก่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์และความงามที่ เป็นอมตะแก่ทองคำ

              2. ความคงทน (Durable) เนื่องจาก ทองคำ บริสุทธิ์จะไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ (Non-Oxidation) จึงทนต่อการผุกร่อน , ไม่เกิดสนิม และ สีของทองจะไม่หมอง แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายพันปีก็ตาม

              3. ความหายาก (Scarce) แม้ว่าเราจะพบเห็นทองคำได้ทั่วไป แต่กว่าที่จะได้ทองคำมาสัก 1 ออนซ์ จะต้องถลุงก้อนแร่ที่มีทองคำอยู่เป็นจำนวนหลายตัน ดังนั้นด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงประกอบกับความยากในการได้มาจึงส่งผลให้ทองคำมีราคาแพง

              4. นำกลับไปใช้ได้ (Re-Useable) ทองคำเหมาะสมที่สุดต่อการนำมาทำเป็นเครื่องประดับเพราะมีความเหนียวและอ่อนนิ่มสามารถนำมาทำขึ้นรูปได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยการทำให้บริสุทธิ์ (purified) ด้วยการหลอมได้อีกโดยนับครั้งไม่ถ้วน

              5. มีความเหนียว (Ductility) และความสามารถในการขึ้นรูป (Malleability) เนื่องจากทองมีความยืดหยุ่น (Elasticity) เป็นอันดับที่สองรองจากโลหะเงิน และจะยืดขยาย (Extend) เมื่อถูกตีหรือรีดในทุกทิศทางโดยไม่เกิดการปริแตก กล่าวคือ น้ำหนักของทองคำเพียง 2 บาท สามารถยืดออกเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง 8 กิโลเมตร นอกจากนั้นทองคำยัง เป็นตัวนำไฟฟ้าและสะท้อนความร้อนได้ดีอีกด้วย

 
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 12 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-672-5995   โทรสาร : 02-672-5996   E-mail : goldinfo@globlex.co.th    website : http://www.globlexholding.co.th/ , http://www.globlexgold.com
   
   บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  GCAP GOLD  96.50%  ข่าวกิจกรรม  บทวิเคราะห์เช้า  Tel : 02-672-5995  
   GLOBLEX SECURITES  ร้านโกลด์สยาม ตรงข้ามศาลาเฉลิมกรุง  99.99%  ข่าวประชาสัมพันธ์  บทวิเคราะห์บ่าย  Fax : 02-672-5996  
   GLOBLEX DERIVATIVES  ร้านทองจิ้นไถ่เฮง ตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์ วรจักร  โครงการออมทอง    ข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน  Facebook  
     บริษัท โกลด์ฟิลด์ รีไฟเนอรี่ จำกัด  App mobile      Youtube  
       Gold Trade Online      Line : @globlex  
       เปิดบัญชีกับเรา